حامیان همایش

 نحوه شرکت در بخش حمایت کنندگان اولین  همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

 

حمایت کنندگان در بخش عادی و ویژه می توانند با دبیرخانه همایش همکاری داشته باشند.

 

شرایط شرکت در بخش حمایت کنندگان اولین  همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

 

الف هزینه های تبلیغاتی در روزهای برگزاری همایش به صورت ویژه

1-درج نام دستگاه در لیست مشارکت کنندگان همایش 20 میلیون ریال
1- درج آرم و لوگوی حامی  درتمامی پوسترها ، تبلیغات رسانه ای 20 میلیون ریال
2- درج آرم و لوگوی حامی در سایت همایش (آدرس سایت ..و..

15 میلیون ریال

 

3- تبلیغات اسپانسر برروی ویدئو پروژکتور در طول برنامه 15  میلیون ریال
4- ارائه کارت دعوت مهمان ویژه برای 10 نفر 15  میلیون ریال
5-فضای تبلیغاتی بنرپشت سن  به ابعاد 35/1 35/1 متر 15  میلیون ریال
6-نصب دو عدد استند تبلیغاتی 18090 سانتی متر 15  میلیون ریال

به حامی ویژه لوح تقدیر و تندیس در مراسم اختتامیه داده خواهد شد.

 

ب- هزینه های تبلیغاتی در روزهای برگزاری همایش به صورت عادی

1- فضای نصب بنر در داخل سالن اصلی همایش(5/15/1 ) متر 5 میلیون ریال
2- نصب استند در فضاهای اصلی و سالن همایش (18090) سانتی متر 5 میلیون ریال
3- تبلغات در کتابچه مجموعه معرفی نمایشگاه  هر نیم صفحه رنگی 8 میلیون ریال
6- تبلیغات در پشت کارت ژتون                    هر وعده غذایی 6 میلیون ریال

فرم ثبت نام حامیان همایش