مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان

 

 

 

 

استان اصفهان با مساحتي حدود ده و نيم ميليون هكتار و پتانسيل توليد كشاورزي با سطح زير كشت آبي ساليانه 262577 هكتار ، ديم ساليانه 30531 هكتار و باغات 58542 هكتار، همچنين6/5 ميليون هكتار مرتع حدود 100 هزار هكتار جنگل ، 444123 رأس گاو و گوساله ، 088119/4 رأس گوسفند و بز ، 5450 نفر شتر و 306685 كلني كندوي زنبور عسل يكي از مهمترين قطب هاي كشاورزي در كشور محسوب مي گردد با توجه به محدوديت هاي خاك و آب در بسياري از مناطق استان ، كشاورزان سخت كوش توانسته اند براي بسياري از محصولات كشاورزي و دامي ، بالاترين و بهترين ميزان توليد از نظر كمي و كيفي در واحد سطح را در كشور بدست آورند .

تحقيقات به عنوان مهمترين عامل پيشرفت و توسعه با شناخت محدوديت ها و تلاش در جهت رفع آنها متناسب با شرايط و امكانات موجود سهم موثر و بسزايي را در توليدات كشاورزي و دامي استان ايفا نموده است. فعاليتهاي پژوهشي استان اصفهان در زمينه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي سابقه ديرينه دارد. تشكيل بعضي از بخشهاي تحقيقاتي همزمان، با شروع فعاليتهاي تحقيقاتي كشور همراه بوده است بطوريكه بخش تحقيقاتي آفات و بيماريهاي گياهي در سال 1329 اولين بخش تحقيقاتي در زمينه كشاورزي استان، و پس از آن در سال 1332 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر فعاليت خود را آغاز نموده است، با توسعه بخش كشاورزي در كشور، و نياز به تخصصي شدن تحقيقات در ديگر رشتههاي تخصصي كشاورزي نيز با توجه به مزيت نسبي استان اصفهان تحقيقات شكل گرفت. در حال حاضر اين مركز داراي 13 بخش تحقيقاتي مي‌باشد كه در تمام زمينه‌هاي كشاورزي داراي فعاليت پژوهشي مي‌باشد. مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان داراي 16 ايستگاه تحقيقاتي مي‌باشد كه بعضي از آنها در كشور منحصر به فرد مي‌باشد.

 

bullet

 منابع طبيعي

bullet

خاك و آب

bullet

آبخيزداري

bullet

فني و مهندسي كشاورزي

bullet

اصلاح و تهیه نهال و بذر

bullet

ثبت وگواهی بذر

bullet

 اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

bullet

تحقیقات روستايي

bullet

علوم دامي

bullet

 شيلات

bullet

دامپزشکی

bullet

آفات و بيماريهاي گياهي
 

صفحه اصلی